HomeLaosChampasakPakseRestaurants

Dard Kilo Ton Pho

(3 reviews) • ₭

Small BBQ and grilling place in Pakse, it is a sort of buffet where you can dine-in, they charge by the weight of food you take.

Recommended menu: seen dart


Your review


Members Reviews

ບໍລິການຍັງບໍ່ດີ ພະນັກງານຫນ້າບໍ່ຮັບແຂກ ເວົ້າແຂງ ບໍ່ສົນໃຈລູກຄ້າ ໄປຈັກເທື່ອກະຍັງເປັນຄືເກົ່າ ຫຼືວ່າຮ້ານນິເປັນຮ້ານບໍລິການຕົນເອງບໍ?
ມັກຄວາມຊອຍຊິ້ນຂອງຮ້ານນີ້ ບໍ່ຫນາຈົນນານສຸກບໍ່ບາງຈົນຕິດຫມໍ້ ແຕ່ແຜ່ນໃຫຍ່ດີ ເວລາກິນເຕັມປາກເຕັມຄໍາ ແຈ່ວແຊບ, ໄປຄັ້ງທຳອິດຊິບໍ່ຊິນກັບການບໍລິການ 😅 ຫາຈານຮອງໄມ້ຖູ່ເອງ ຕັກເອງໂລດເດີ ພະນັກງານຍິ້ມບໍ່ເກ່ງແຕ່ໃຈດີ ເຈົ້າຂອງຮ້ານກັບພະນັງານເພິ່ນເວົ້າກັນສຽງດັງຟັງຊັດດີຈົນບາງຄັ້ງຕົກໃຈ ຮາຮາຮາ ລາຄາກະໂອເຄ ແນະນໍາໃຫ້ຕັກຕິດເປັນກະຣາມເອົາເດີຄຸ້ມກວ່າໂຕເປັນຈານ 5.000
ແຈ່ວຊີ້ນດາດຖືວ່າໂອເຄບັນຍາກາດຮ້ານກາດີ

See also

 
The URL has been copied in your clipboard.