ອາຫານແຊບຍຳລົດເດັດກະເພົາລົດຈັດຈ້ານເຖິງໃຈຍຊາລົດໄຟລົດຊາດຖືກໃຈທີ່ສຳຄັນຄົນຂາຍໜ້າຮັກທຸກຄົນ
The URL has been copied in your clipboard.