ເຕົາຮູ້ປັ່ນແຊບ
ຢາກກິນຂາໄກ່ 🤤🤤🤤
ເອົາໄປເລີຍ 5 ດາວຮ້ານນີ້ 😋 ແຊບ!!
ແນະນຳສາລະເປົາໄສ້ເຄັມລາວາ ແຊບລະລາຍໄປເລີຍ☺️
ເຕົາຮວຍຮ້ານນີ້ແຊບແຮງແຖມລາຄາຖືກ 👍🏻😋
.
The URL has been copied in your clipboard.