zap-la
ກິນໂຈ໊ກຕ້ອງໃສ່ໄຂ່ ແຕ່ຮັກເປັນພິເສດແຖມຄວາມຫ່ວງໄຍ ຕ້ອງແມ່ນຂ້ອຍແລ້ວແຫຼະ 🤩
1
zap-la
ຊີວິດຄົນເຮົາມັນສັ້ນ ຖ້າມັກກິນຊີ້ນດາດພັນຄືກັນ ໃຫ້ທັກມາ 🤩
1
zap-la
ກິນຜັກນັ້ນມີປະໂຫຍດ ສ່ວນຂ້ອຍນັ້ນໂສດບໍ່ມີໃຜ
1
zap-la
ເຮັດເບຄອນຕ້ອງໃຊ້ໝູ ແຕ່ I love you ຕ້ອງໃຊ້ຫົວໃຈ 😄
1
zap-la
ເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ໃຫ້ກິນອາຫານເຊົ້າ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນຊີວີດກັບຂ້ອຍກໍ່ທັກມາໄດ້ເລີຍ 😁
1
.
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.