ah-pae-jua-1977
ໄສ້ຫວານເຜືອກ, ເປັນອີກຫນື່ງເມນູສາຍຫວານທີ່ບອກວ່າຖືກໃຈ❤️ດ້ວຍເຮັດຈາກຫົວເຜືອກແທ້100%ບໍ່ຫວານເກີນ.
#ຖືກປາກຖືກໃຈ
ກາລະເປົາອາແປະຈົ່ວ
ຫລັງວິນເວສພັບ
02054226263
1
ຮ້ານນີ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມ,​ເຄີຍໄປອຸດຫນູນ, ດຽວນີ້ຢ້າຍໄປເຂດອື່ນ, ເຄີຍໄປ​ເທື່ອດຽວ,​ກະຖືວ່າ​ນອີກຮ້ານຫມີ່ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງໄປຊີມຄວາມແຊບ
ເປີດຂາຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ1977,​ດົນປານນີ້ບໍ່ຕ້ອງບອກເຖິງລົດຊາດ,​ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງວຽງຈັນ.​ຈຸດເດັດກໍ່ຄືແປ້ງນີ້ແຫລະ.​
ບໍ່ໄດ້ກິນດົນເຕີບ,​ຄິວດົນຫລາຍ,​ແປ້ງຈະບໍ່ອ່ອນຈະອອກກອບແຂງ,​ກະແຊບແບບໂບຮານ
ah-pae-jua-1977
ກາລະເປົາອາແປະຈົ່ວ, ຫອມຫວານມັນຈາກກະທິ😂
ໂອ້ຍເນາະ😜ຈະຕະລົກໄປຮອດໃສ😂
ອັນຫອມຫວານມັນຫັ້ນຕ້ອງກາແລ້ມພີ້,​ເອົ້າ​ຖ້າໃຜເຫັນລໍ້ກະແລ້ມເຈົ້ານີ້ກະລອງອຸດຫນູນໄດ້, ຫອມຫວານມັນແຊບແທ້ໆ.
ຈັ່ງໃດກະກ່າວເຖິງກາລະເປົາອາແປະຈົ່ວ(ພາບຂ້າງຫລັງ)​ແລ້ວ,​ຖ້າຢາກກິນກາລະເປົາກໍ່ຄິດຮອດກາລະເປົາອາແປະຈົ່ວເດີ້, ຫລັງວິນເວສພັບ🙏❤️
#ຍິງປືນນັດດຽວໄດ້ນົກສອງໂຕ 😂
1
ah-pae-jua-1977
#Streetfood
ຖ້າໃຜຢາກກິນເສັ້ນເຂົ້າປຽກແບບດັ້ງເດີມສູດເສັ້ນແບບຕົ້ນຕຳລັບແທ້ຕ້ອງລໍ້ຂອງເຈົ້ານີ້ເລີຍ.​ຄວາມຫນືບຂອງເສັ້ນເຂົ້າເປັນເອກະລັກທີ່ຫາກິນໄດ້ຍາກໃນສູ່ມື້ນີ້.
ລໍ້ຕັ້ງຂາຍສະເພາະແຕ່ຊ່ວງເຊົ້າປະມານ5ໂມງເຊົ້າຫາ8ໂມງເຊົ້າ.
ພິກັດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຮ່ອມເຂົ້າວັດບ່າງລອງ,​ບ້ານຫາຍໂສກ,​ເມືອງຈັນທະບູລີ,​ຈຸດສັງເກດຕໍ່ຫນ້າຮ້ານLoteriaສີຫອມ.
1
ah-pae-jua-1977
ກາລະເປົາອາແປະຈົ່ວເລືອກຊີ້ນຄຸນະພາບແລະລ້າງບົດພາຍໃນຮ້ານເອງ.
ຫມູສັບ,​ຫມູແດງ, ຫວານເຜືອກ
1
ah-pae-jua-1977
ອາແປະຈົ່ວຫລືລຸງຈົ່ວແຕ່ຍັງຫນຸ່ມຈົນອາຍຸເຖົ້າແກ່
1
ແຊບຢູ, ບໍ່ຫວານ
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.