ອາຫານແຊບ ແມ່ຄ້າ ໃຈດີ ຮ້ານເຂົ້າຂາຫມູ ອັນດັບ1 ຂອງແຂວງສະຫວັນລະຮ້ານນີ້
ອາຫານແຊບ ພະນັກງານບໍລິການດີ ເປັນກັນເອງ
ຮ້ານນີ້ແຊບຫລາຍ ຊີ້ນງົວຂຸນນຸ້ມ ນ້ຳແຈ່ວແຊບ ຮ້ານນີ້
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.