nong-zap
 ທາຍນິໃສຈາກເສັ້ນໝີ່ທີ່ເຈົ້າກິນ

• ເສັ້ນໝີ່ຊອງ(ໝີ່ໄວໄວ): ເປັນຄົນເຮັດວຽກເກັ່ງ ແຕ່ໃຊ້ເງີນເກັ່ງ
• ເສັ້ນໝີ່ເຫຼືອງ: ເປັນຄົນຊຸກຊົນ, ບໍ່ມັກຢູ່ລ້າ,ມັກຄວາມທ້າທາຍ
• ເສັ້ນໃຫຍ່: ເປັນຄົນຈິງຈັງ, ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ອ່ອນໄຫວງ່າຍ
• ເສັ້ນນ້ອຍ: ເປັນຄົນໝູ່ຫຼາຍ, ອັດທະຍາໃສດີ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍໝັ່ນໃຈໃນໂຕເອງ
• ເສັ້ນໝີ່ຂາວ: ມັກຢູ່ຄົນດຽວງຽບໆ ມັກຂີ້ໜ້ອຍໃຈແຕ່ເປັນຄົນໂຣແມນຕິກ

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.tlcthai.com
ຮູບພາບ: food.trueid.net
1
nong-zap
ແຕ່ລະລົດຊາດສົ່ງຜົນຫຍັງໃຫ້ຮ່າງກາຍແດ່
• ລົດຊາດເຄັມ: ໂທດຂອງການກິນເຄັມຄື: ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກໄຕ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງແລະໂລກຫົວໃຈ.
• ລົດຊາດຫວານ: ນ້ຳຕານຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອາຫານຈຳພວກຄາໂບໄຮເດດ ໃຫ້ພລັງງານກັບຮ່າງກາຍທັນທີທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຢ່າງໄວວາ.
• ລົດຊາດສົ້ມ: ມີຄຸນສົມບັດສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນຕັບແລະຖົງນ້ຳດີ ໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳຍ່ອຍຊ່ວຍໃນການດູດຊືມອາຫານຂອງຮ່າງກາຍ ຟອກເລືອດ ເປັນຢາລະບາບອ່ອນໆ ແລະ ແກ້ເລືອດອອກຕາມວ່າງແຂ້ວ.
• ລົດຊາດເຜັດ: ລົດຊາດເຜັດ ລະດັບໝາກເຜັດ 10ໜ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອໄຫຼຍ້ອຍ ໂດຍແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມເຜັດຮ້ອນມາຈາກສະໝູນໄພກຸ່ມ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: e-maggazine.info
ຮູບພາບ: Pixabay
1
nong-zap
 ຮູ້ບໍ່ເຝີ1ຖ້ວຍທີ່ທ່ານກິນມີຄຸ່ນຄ່າໂພຊະນາການເກືຶອບຄົບ5ໝູ່

• ຄາໂບໄຮເດດ: ທີ່ໄດ້ຈາກເສັ້ນໝີ່ທຸກປະເພດ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ປະເພດເຂົ້າ ສ້າງເປັັນພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.
• ໂປຣຕີນ: ໄດ້ຈາກລູກຊີ້ນ,ຊີ້ນງົວ,ຊີ້ນໝູ,ຊີ້ນໄກ່...ທີ່ນຳໄປສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ.
• ວິຕາມິນ: ໄດ້ຈາກຜັກຫຼືຖົ່ວງອກທີ່ໂຮຍໜ້າ ເຊິ່ງນຳໄປຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ.
• ໄຂມັນ: ທີ່ໄດ້ຈາກກະທຽມຈຽວ ຫຼື ໄຂມັນຈາກຊີ້ນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: korzapjeed.wordpress.com
1
nong-zap
 ມາຮູ້ຈັກກັບລະດັບຄວາມສຸກຂອງສະເຕັກສາວົກສະເຕັກບໍ່ຄວນພາດ.
• Blue rare ຊີ້ນທາງໃນເປັນສີແດງທັງໝົດ ຜ່ານຄວາມຮ້ອນພຽງຜິວດ້ານນອກເທົ່ານັ້ນ
• Rare ຊີ້ນສີແດງຈາກທາງໃນ 75% ຈົນໄປຮອດຊີ້ນທາງນອກສີນໍາ້ຕານ
• Medium rare ຊີ້ນສີແດງ 50% ແລະ ຊີ້ນສີນ້ໍາຕານ 50%
• Medium ຊີ້ນສີແດງ 25% ໄລ່ຈົນເຖິງຊີ້ນດ້ານນອກສີນໍ້າຕານ
• Medium well done ເກືອບສຸກ 100% ຊີ້ນເປັນສີນໍ້າຕານເກືອບທົ່ວທັງໝົດ
• Well done ຊີ້ນສຸກ 100%

ຂໍ້ມູນຈາກ: Food.mthai.com
ຮູບພາບ: Food.mthai.com
1
nong-zap
ມາເດີ ມາເດີ ເຜັດໆສົ້ມໆນົວໆ
1
nong-zap
ທອດລູກຊີ້ນກອບໆກ່ອນນອນ😋
nong-zap
ມາເດີ້ ກິນຊີ້ນດາດ 😋😋😋
1
.
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.