ຮ້ານກ້ຽວຕຳນານຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຊບຖືກໃຈອີ່ຫລີ່
ອາຫານແຊບ ສະອາດ
ອາຫານແຊບ ເຂົ້າຫຼາຍ ລາຄາສຳລັບນັກສຶກສາ
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.