ແຈ່ວຊີ້ນດາດຖືວ່າໂອເຄບັນຍາກາດຮ້ານກາດີ
Le lien a été copié dans votre presse-papiers.