ລົງໂຄສະນາຮ້ານໃໝ່

ຖ້າທ່ານຢາກແນະນຳຮ້ານອາຫານກັບແອັບ Zap.la ທ່ານຕ້ອງ Login ກ່ອນ ຫຼື ສ້າງບັນຊີໃໝ່ ຢູ່ນີ້