ນ້ຳເຕົາຮູ້

(1 ໂຫວດ) • ໂດຍ ສາວນ້ອຍ

3 ຄົນ · ງ່າຍ · 35 ນາທີ · ຖືກ

ມື້ນີ້ ຫວ່າງໆ ຊິພາມາເຮັດ ເຕົາຮູ້ ກິນເອງ ຢູ່ບ້ານ ແບບ ສົດ-ສະອາດ-ປອດໄພ-ໄຮ້ແປ້ງ ແລະກິນແບບ ຈຸໃຈໄປເລີຍ.

ເຄື່ອງປຸງ

ວິທີເຮັດ

1. ເອົາ ຫມາກຖົ່ວເຫລືອງ ລ້າງນ້ຳ ແລ້ວ ແຊ່ນ້ຳໄວ້ ປະມານ 3-6 ຊົ່ວໂມງ

2. ນຳ ຫມາກຖົ່ວເຫລືອງ ທີ່ແຊ່ແລ້ວນັ້ນ ມາປັ່ນໃສ່ນ້ຳ ທີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍປັ່ນ 2 ຮອບ: ຮອບທີ່1 ປັ່ນກັບນ້ຳ 1 ລິດ, ໃຫ້ເປັນນ້ຳລະອຽດ ແລ້ວ ກອງດ້ວຍຜ້າຂາວ ບີບເອົາແຕ່ນ້ຳ ແລ້ວ ເອົາຖົ່ວເຫລືອງ ດັ່ງກາວມາໃສ່ນ້ຳ ອີກ 1ລິດ ແລ້ວ ປັ່ນ ຕື່ມອີກ ແລ້ວກໍ່ເອົາ ມາກອງ ເອົາແຕ່ນ້ຳ ດ້ວຍຜ້າຂາວອີກຄັ້ງ.

3. ຈາກນັ້ນ ນ້ຳເອົານ້ຳຖົ່ວເຫລືອງ ດັ່ງກ່າວ ກອງດ້ວຍຜ້າຂາວ ອີກ 2 ເທື່ອເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ມີ ຜົງແປ້ງ ຫມາກຖົ່ວເຫລືອງ.

4. ນຳເອົາ ນ້ຳຖົ່ວເຫລືອງ ດັ່ງກ່າວມາຕົ້ມໃສ່ຫມໍ້ ດ້ວຍໄຟ ປານກາງ ເອົາເກືອ+ໃບເຕີຍໃສ່ ພະຍາຍາມ ຄົນຕະຫລອດ ເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ຕິດກົ້ນ ແລະ ໄຫມ້ ປະມານ 15ນາທີ ເອົານ້ຳຕານ ລົງໃສ່ ຄົນອີກປະມານ 10 ນາທີ.

5. ເມື່ອນ້ຳເຕົາຮູ້ ສຸກແລ້ວ ໃຫ້ເອົາຜ້າຂາວ ມາກອງ ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີຕ່ອນເຕົາຮູ້ ຕອນຕົ້ມ ຖືວ່າ ເປັນອັນສຳເລັດ


ຣີວິວ

ໂຫວດຂອງທ່ານ


ຄຳເຫັນ

ບໍ່ມີຄຳເຫັນ

ໂພສ ຄອມເມັ້ນ


ເບິ່ງເພີ່ມ