In Ramen

(1 ຣີວິວ) • $$

The special ramen in South Miami. Freshly made noodle every bowl.
ບ່ອນຣີວິວໃຫ້ຮ້ານ

ຖ້າເຈົ້າຢາກຣີວິວຮ້ານນີ້ໃຫ້ເລືອກດາວ:


ລວມຣີວິວຮ້ານນີ້ຈາກລູກຄ້າ

- I like belly pork ramen
- I don't like the beef ramen

  ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ, ອາຫານສວາຍ, ອາຫານແລງ


ເບິ່ງອີກ