poupe-poupe
ເຂົ້າເມົ່າ ແຊບໆ ອ່ອນນຸ້ມ ຫອມໆ ບໍ່ແຂງບໍ່ຫຍາບ ໂລລະ 70.000ກີບ ໃຜຈະເອົາຈອງມາໄດ້ເລີຍ #ຮັບປປະກັນຄວາມແຊບ👍🏻😋
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ 70 000 ກີບ
1 2
3 4
ໂທຫາຮ້ານ
poupe-poupe
ມາເດີ້ ໝ້ຽງປາແດກ #ອາຫານລາວ #ອາຫານບ້ານນາ 😋🥰
1
ໂອຍ....ຢາກໄປເດ້ ວິວງາມແທ້ 😍
poupe-poupe
ເຫັດຫູໜູແຫ້ງກະມີເດີ້ ໂລລະ 49,000 ໃຜສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ ແພັກໃຫ້ຢ່າງງາມ ສະອາດປອດໄພແນ່ນອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ 49 ກີບ
1 2
3 4
ໂທຫາຮ້ານ
poupe-poupe
ຂາຍເຫັດຫອມແຫ້ງ ໂລລະ 75,000ກີບ ໂລ 1 ໄດ້ໂຄດຫຼາຍ ດອກໃຫ່ຍ ແພັກໃຫ້ງາມໆຢ່າງດີ ສະອາດປອດໄພແນ່ນອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ 75 ກີບ
1 2
3 4
ໂທຫາຮ້ານ
poupe-poupe
ທັນຍາພືດນາໆຊະນິດ ລາຄາພຽງ 40,000ກີບ ບັນຈຸ 250g ໃຜສົນໃຈສັ່ງໄດ້ນາາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ 40 ກີບ
1 2
3 4
ໂທຫາຮ້ານ
poupe-poupe
ສຸດຄຸ້ມ ລາຄາ 60,000 ກີບ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອົບແຫ້ງ ມີທັງໝົດ 12 ຊະນິດໃນກ່ອງດຽວ (ບັນຈຸ 250g)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ 60 000 ກີບ
1 2
3 4
ໂທຫາຮ້ານ
ເປັນຕາແຊບແທ້ວິວກະດີ 🤩🥰🥰🥰
ເປັນຕາແຊບ ຢາກໄປຊິມເດ້ 😋
ລິ້ງນີ້ໄດ້ຖືກກ໋ອບປີ້ໄວ້ແລ້ວ