ໜ້າຫຼັກໝູ່ມັກກິນທັງໝົດ

kimmi-kim
🍣🍥🥢I love to eat 🥢🍜 
14   26   77  
zap-dev
Zap.la dev team - coding and eating 
26   24   71  
n-a
ສະບາຍດີ ລູກຄ້າໃຜສົນໃຈເຄັກວຸ້ນແຊບອາຫານຫນ້າທ່ານແວ່ຮ້ານແມ່ລຽນເດີໂທ​55806545 /55545671ຮ້ານຕັ້ງ ແຖວ ໂຮງແຮມ ລີລີ ຫນອງດ້ວງ ຮ່ອມ ທະນາຄານ ການ ຄ້າ ຫນອງດ້ວງ 
20   24   0  
nong-zap
ນ້ອງ​ແຊບ​ມັກກິນ​ 😋🍲🥣🥗🍿🍱🥐🌶️🥬🍜🦀🦞 
17   24   15  
poupe-poupe
😋 Foodie 😋 
7   22   5  
sonemexai
 
6   18   0  
vilasith-savath
ກະແລ້ມ ໄອ-ສວີດ i-Sweet Frozen Yogurt ເປັນແບຼນຂອງຄົນລາວ ທີ່ເປີດມາແຕ່ປີ 2010 ເປັນຮ້ານເຄື່ອງດືມສຸຂະພາບ ໄດ້ແກ່ພວກໂຍເກີດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທາງຮ້ານ ແລະ ກະແລ້ມໂຮມເມດຄຸນນະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງ ພ້ອມທັງໄດ້ສຸຂະພາບ. 
3   18   16