ໜ້າຫຼັກໝູ່ມັກກິນທັງໝົດ

saeng-douangdara
Saeng Douangdara is a Los Angeles based cooking instructor and private chef! His blog saengskitchen.com is all about Lao food and more food with delicious recipes! 
0   10   0  
vilasith-savath
ກະແລ້ມ ໄອ-ສວີດ i-Sweet Frozen Yogurt ເປັນແບຼນຂອງຄົນລາວ ທີ່ເປີດມາແຕ່ປີ 2010 ເປັນຮ້ານເຄື່ອງດືມສຸຂະພາບ ໄດ້ແກ່ພວກໂຍເກີດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທາງຮ້ານ ແລະ ກະແລ້ມໂຮມເມດຄຸນນະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງ ພ້ອມທັງໄດ້ສຸຂະພາບ. 
3   8   16  
kai-phanthavong
 
0   8   0  
jim-vanhphasao
 
1   7   0  
n-a
ກິນທຸກຢ່າງທີ່ກິນໄດ້ ຍົກເວັ້ນຂົມແລະເພັດ 
1   6   10  
ta-minjoon
ມັກກິນ ມັກເຮັດກິນ ພິຖີພິຖັນໃນການເຮັດ ແຕ່ເຮັດບໍ່ເປັນຫລາຍຢ່າງ 
1   6   20