ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໃຜ

ພວກເຮົາ ແມ່ນແພລັດຟອມ (platform) ທີ່ມີທັງເວັບໄຊ້ ແລະ ແອັບ ເພື່ອຄົ້ນຫາ ແລະ ລີວິວຮ້ານອາຫານໃນລາວ, ແລະ ມີທັງຄອນເທັນສູດອາຫານ, ທີ່ນີ້ເປັນຊຸມຊົນແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບອາຫານການກິນຂອງຜູ້ສົນໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາ ພັດທະນາ ເວັບໄຊ້ ແລະ ແອັບ ເພື່ອຕອບສະຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການແລະ ແກ້ໄຂ ບັນຫາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາ ເຊື່ອວ່າການເຂົ້ານຳໃຊ້ບໍລິການເວັບແລະແອັບຂອງ zap.la ຄວນເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.