ປະໂຫຍດຂອງອາຫານເຊົ້າ 3 ຂໍ້ທີ່ຕ້ອງຮູ້ !

1. ອາຫານເຊົ້າ ເປັນອາຫານສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະຮ່າງກາຍຕ້ອງການສານອາຫານ ຫຼາຍກວ່າຊ່ວງເວລາອື່ນໆ.

2. ອາຫານເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ມີກຳລັງແຮງໃນການຈະອອກໄປເຮັດວຽກເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ.

3. ອາຫານເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາຫານຫຼາຍ, ຫາກບໍ່ກິນເລີຍ ຫຼື ກິນພຽງຫນ້ອຍດຽວຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: Amwaytodaythai.com

ຮູບພາບຈາກ: Unsplash.com


ຄຳເຫັນ

no comment

ໂພສ ຄອມເມັ້ນ


ເບິ່ງເພີ່ມ