ລວມ 9 ອາຫານສະດວກພົກພາງ່າຍໆ ທີ່ສາຍຕັ້ງແຄ໋ມ ກາງເຕັ້ນ ຄວນມີຕິິດໂຕ:

ແນ່ນອນການເຂົ້າປ່າກາງເຕັ້ນນັ້ນກໍຄົງຈະບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃນການໃຫ້ເຮົາຊື້ອາຫານໄດ້. ສະນັ້ນກ່ອນຈະອອກເດີນທາງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຄວນກະກຽມອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສະດວກໃນການພົກພາ.

1. ນ້ຳດື່ມ

2. ໝາກໄມ້